MUZIEKOPLEIDING
 
Nieuwkomers :
Zoals ieder jaar wordt na een periode van enkele maanden notenleer de opleiding gecombineerd met het aanleren van een instrument.

Gevorderden :
De opleiding van koperblaasinstrumenten, rietinstrumenten, dwarsfluit en slagwerk wordt verder gezet.

Inschrijvingen : september.

De cursussen, begeleiding, boeken, partituren, instrumenten, ... zijn gratis.
Er wordt een bijdrage van 15 Euro gevraagd voor de verzekering van, naar en tijdens de opleiding.
Anderzijds wordt een positieve inzet gevraagd. Kortom : jullie totale inzet is onze vergoeding. Latere opname in de fanfare “De Orpheonisten “ is vanzelfsprekend. Het gebruik van instrumenten wordt niet toegelaten voor andere activiteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerraad.

Cursisten :
Wij aanvaarden alle jongens en meisjes die in september het DERDE leerjaar aanvatten. Het opleidingscentrum heeft een open karakter en benadert iedere cursist op basis van diens werkelijke mogelijkheden. Daarom kunnen bij ons worden ingeschreven : alle kinderen, adolescenten en volwassenen.

Waar :
De cursussen worden gegeven in de klassen, ingericht op de eerste verdieping van het Cultureel Centrum te Moere.

Begeleiding en toezicht :
Het opleidingscentrum is gebaseerd op de Orpheonistische gedachte en is daarvan een onderdeel. Geen wonder dus dat de VZW De Orpheonisten begeleidende taken op zich neemt. En daarvan is het uitgeoefende toezicht.

Een persoonsgerichte aanpak :
Bij de benadering van elke deelnemer wordt vertrokken van de volgende grondhouding :
- het aanvaarden van de deelnemers zoals ze reel zijn.
- het geloven in de positieve kanten en groeimogelijkheden - het positief stimuleren.
- het bijbrengen van de muzikale techniek en discipline.
De opleiding kan dus voor iedere deelnemer verschillend zijn en vergt soms een langdurige en zenuwslopende aanloopperiode !
Concrete resultaten zijn dus soms alln met geduld en veel moed te bekomen.

Erkend en gesteund door :
- het stadsbestuur te Gistel en de provincie West-Vlaanderen, Dienst en Cultuur.

Voor meer inlichtingen, gelieve u te wenden tot :

Lies Vanhoutte, Langelysse 28 - 8470 Moere, Tel . 0472/92 84 47

of mailen naar opleiding@orpheonisten.be