Dag van de Trommelaar (16 februari):


Dit zijn de foto's van "dag van de trommelaar" ingericht door Fedekam in het St-Leocollege te Brugge op zondag 16 februari . Met onderrichters Erwin en BartSwimberghe.