Voorwoord gebracht door secretaris Rudi:
Geachte dames en heren,

Beste sympathisanten van onze vereniging.

Ik ben blij u als secretaris van onze vereniging weer te mogen verwelkomen op ons 12de Lenteconcert. Het feit dat u altijd terugkomt (en in grote getalen) is voor ons een teken dat we goed bezig zijn en dat u de kwaliteiten van onze fanfare weet te waarderen. De titel van "Beste muziek van Moere met fietslengte voorsprong" verdien je natuurlijk niet zomaar.

Voor ons is het reeds ons tweede concert dit jaar. Op 3 april waren we uitgenodigd door de Harmonie "Eendracht en Kunstliefde" van Gistel om samen met hen een dubbelconcert te spelen in Zomerloos. En ik kan u verzekeren dat we de kleuren van Moere hebben hoog gehouden. Inderdaad, het gistelse publiek kijkt meestal nogal raar op wanneer het kleine Moere in zo'n getalsterkte en met zo'n kwaliteiten de grootstad bezoekt.

Opvallend zijn vooral het grote percentage jeugdige muzikanten en het enthousiasme van alle muzikanten. Kenmerken die je alleen maar kunt krijgen door een goede sfeer en een onderling goede verstandhouding tussen jong en oud, alhoewel ik denk dat hier niemand zit die niet jong van hart is.

U zult merken aan de keuze van de muziekstukken dat er weer een mooi evenwicht is tussen de klassiekere en de meer populaire stukken. De keuze van de muziek moet eigenlijk een weerspiegeling zijn van de diversiteit van de muzikanten van de fanfare. Elk moet er zijn gading in kunnen vinden. Eigenlijk leert iedereen eens een andere stijl en andere muziekkeuze te waarderen en gaandeweg krijgen we alsmaar meer respect voor elkanders voorkeuren en ideeën. Grote voortrekker hierin is onze chef André Dewilde geweest. Hij was het die de muziekcommissie heeft opgericht. Een groepje van een verscheidenheid aan muzikanten die muziekstukken voorstellen aan de dirigent en waar de dirigent dan bepaalt aan de hand van de moeilijkheidsgraad en andere factoren of het stuk opgenomen wordt in het repertoire. Een vorm van democratie die in vele andere muziekverenigingen nog altijd vervangen is door de dictatuur van de chef.

Zo zijn er ook nog andere zaken waarin we trendsetter zijn. Neem nu onze website, waar iedereen terecht kan voor de allerlaatste informatie. Voor de muzikanten is er een speciale ledensectie. Ze kunnen er de muziekstukken beluisteren die we spelen. Al onze partituren worden gedigitaliseerd. Op de de website kunnen de muzikanten via een paar muisklikken een partituur opvragen en enkele ogenblikken later krijgen ze die thuis.

Veel communicatie, zowel tussen de beheerraadsleden onderling, als het informeren van de muzikanten gebeurt via de electronische snelweg. Allemaal baanbrekende dingen in een wereld waarvan vele mensen denken dat de tijd stil is blijven staan. Heel wat fanfares nemen ons, het fanfaretje van Moere, als voorbeeld om hun werking aan te passen.

Zo komen de Orpheonisten altijd maar meer en meer op de landkaart in hafabra land (hafabra is de verzamelnaam voor harmonieën, fanfares en brassbands)

Het vorige jaar was gekenmerkt door de afwezigheid van onze chef André. Zijn afwezigheid was voor ons een domper op de feestvreugde. Echter zijn vechtlust en positieve ingesteldheid zijn voor ons een grote stimulans geweest om zijn werking in dezelfde richting en stijl voort te zetten tijdens zijn afwezigheid. We zijn dan ook blij hem vanavond terug in ons midden te mogen begroeten Hij heeft een dagje verlof uit het ziekenhuis gekregen van de dokter (of waren het overuren ?). Het is trouwens de eerste keer sedert eind augustus dat hij terug een evenement bijwoont en dat het precies op ons concert is betekent dat hij ons zeer nauw aan het hart ligt.

Ik wil ook nog een woordje van dank richten aan onze talrijke sponsors en ook aan alle sympathisanten die een lidkaart kopen. Weet dat uw geld uiterst zorgvuldig besteed wordt (kostuums, partituren, instrumenten aankopen en onderhouden, lesmateriaal voor de muziekschool, verzekeringen, enzovoort). Dankzij u kunnen we vanavond een nootje meer spelen.

Er rest mij alleen nog u een aangename avond toe te wensen en uw gastvrouw voor vanavond, Tanja Roelens, voor te stellen die de concertstukken van commentaar zal voorzien.

Graag uw aandacht voor het "Beste muziek van Moere met fietslengte voorsprong" : de Koninklijke Fanfare de Orpheonisten.Commentaren Lenteconcert K.F.O.M. 17 april 2004 door Tanja naar voor gebracht:

 Mars der Medici

 

Met het openingsstuk "mars der medici" heeft de Koninklijke Fanfare de Orpheonisten Moere, u alvast op gepaste muzikale wijze welkom geheten op hun jaarlijkse lenteconcert.

"Mars der medici" was de favoriete mars van Aloïs Christiaen, beter bekend als "Wiesten Poejas". Aloïs, schilder te Ichtegem, is onze dirigent geweest van 1966 tot in 79; toen is hij wegens ziekte gestopt. Van hem worden vele anekdotes verteld. Zo is hij eens na een repetitie uit pure verstrooidheid in een andere blauwe auto naar huis gereden. Hij was al aan den Engel toen hij zn vergissing opmerkte.

Dat brengt ons trouwens bij ons volgende concertstuk : terwijl "Wiesten poejas" wat variatie zocht op zijn blauwe auto, brengen onze muzikanten u wat variatie in de muziek :

Variazioni in Blue

 

In deze "variazioni in blue" hoorde u een reeks karaktervariaties, waarin melodische blues-elementen de rode draad vormen. In bepaalde stukken moeten de fluiten het opnemen tegen de rest van de instrumenten. Sommige muzikanten beweren dat onze dirigent-vervanger Pol hiermee zijn vrouw Jo die fluitiste is, extra wil laten werken.

Toen Aloïs Christiaens ziek is geworden, is Pol ook al eens dirigent-vervanger geweest, in de tussenperiode voor André Dewilde onze rangen heeft vervoegd. En toen bleek dat wij het na de ziekenhuisopname van André, nog een tijdje zonder hem als dirigent zouden moeten stellen, stond Pol wederom als eerste klaar om ons uit de nood te helpen, door tijdelijk als vervanger-dirigent de zware taak op zich te nemen, de fanfare voor te bereiden op het Ceciliafeest, en de daaropvolgende concerten.

Pol namens alle muzikanten en het bestuur wil ik je hiervoor van harte bedanken.

Mag ik uw aandacht voor het volgende stuk onder leiding van Pol

Meditatione , is een solo voor 2 fluiten .

Vanavond wordt dit door de ganse fluitsectie gebracht .

Probeer u te ontspannen , doe uw ogen dicht , probeer te mediteren en geniet van volgend stuk , met hier en daar een heel specifiek disconant akkoord .

Meditazione

De commentaar van het volgend werk , typeert het stuk: kort en krachtig.

We brengen u straks "Im a believer".

Neil Diamond bezingt dat hij, niettegenstaande vele tegenslagen, toch blijft geloven in de liefde.

Voor ons Orpheonisten, heeft die titel er echter nog een tweede diepe betekenis bijgekregen. Rudi heeft het er in zijn openingsspeech al over gehad, dit jaar heeft de langdurige afwezigheid van onze chef de andere activiteiten wat overschaduwd, maar toch zijn we er steeds in blijven geloven dat André nog weer bij ons zou zijn.

Speciaal voor hem en zijn familieleden:

Im a believer

 

Dat wij een veelzijdige fanfare zijn, met een "open mind" en aandacht voor iedereen hebben we in het verleden reeds vaak bewezen. Ook maken we de nodige tijd & ruimte voor opleiding denk maar aan ons eigen opleidingscentrum- en bijscholing. Soms doen we zelfs beroep op externe krachten om een bepaalde muzikantengroep eens wat extra knepen van het vak bij te brengen.

Zo konden onze slagwerkers dit jaar een beroep doen op de vakkennis van de heer Erwin Swimberghe, beroepsmuzikant bij de muziekkapel van de marine. Ze hebben onder zijn kundige leiding twee slagwerkstukjes aangeleerd nl. "The drumplayers" en "marsparade 2".

Of ze veel bijgeleerd hebben ? Luister en oordeel zelf :

Eerst brengen ze The drumplayers , niet allen aangeleerd , maar ook gecomponeerd door de heer Erwin Swimberghe

The drumplayers

We luisteren nu naar het 2de slagwerkstuk "marsparade 2", gecomponeerd door Jan Schipper . Veel luister en kijkgenot .

Daarna gunnen we onze muzikanten een welverdiende pauze van een vijftiental minuutjes.

Marsparade 2

PAUZE

Orpheode

Het tweede deel van ons lenteconcert werd op passende wijze en met veel bravoure ingezet met Orpheode dat, zoals iedereen ondertussen al weet, gecomponeerd werd door onze eigen André Dewilde. Zoals wij er bleven in geloven dat hij weer bij ons zou terugkomen, zo hardnekkig was André er zelf van overtuigd dat hij op ons concert aanwezig zou zijn. Maar weten jullie eigenlijk waarom André hier aanwezig wou zijn ? Naar eigen zeggen "om zijn culturele bagage op peil te houden". Wij waren van mening, dat hij voor die bagage misschien wel een extra sporttas kon gebruiken, en die krijgt hij van ons op voorwaarde dat hij ze niet kwijtspeelt in het ziekenhuis!

Graag een applausje voor onze eregast van deze avond : André Dewilde.

- sporttas wordt gegeven door Saskja -

We zetten ons concert voort met Condacum van Jan Van der Roost. Condacum is het latijnse woord voor "samenvloeiing", en het zou hier gaan over de samenvloeiing van de Rupel en de Schelde in het oude territoriale gebied Kontich, de woonplaats van de componist.

Met een klein beetje fantasie , kun je een romeins legioen zien voorbijtrekken .

Doorheen gans het stuk spelen de pauken de hoofdrol .

Condacum

Wegens gezondheidsredenen heeft André beslist een stapje terug te zetten.

Het bestuur kwam hierbij voor een moeilijke beslissing te staan, en is zeker niet over 1 nacht ijs gegaan, want een echte chef moet over veel muzikale maar voorla ook sociale kwaliteiten beschikken.

Ik ben blij u vanavond de officiële opvolger, als dirigent van de Koninklijke Fanfare de Orpheonisten voor te stellen : Geert Vanhoutte.

Hij krijgt dan ook heel toepasselijk zowel symbolisch als letterlijk het dirigeerstokje overhandigd door onze voorzitter Pol.

Graag een applausje bij deze toch wel historische gebeurtenis.

- Pol geeft dirigeerstokje -

Sedert de kerstvakantie hebben de muzikanten tijdens de repetities reeds 2 chefs gehad; Geert moest namelijk voldoende tijd hebben om ook "zijn" stukken voor het concert aan te leren. Eén van die stukken is ABBA-Gold, waarin vier hits van deze formatie samengebracht zijn, en bewerkt voor harmonie en fanfare.

U hoort achtereenvolgens Dancing Queen, Mamma mia, Fernando en The Winner takes it all.

ABBA Gold

 

Vanaf begin jaren 90 kende de populaire muziek in Vlaanderen een steile opgang. Talrijke gevestigde waarden kregen een ongekend succes en vele nieuwe groepen en individuen maakten een geslaagd debuut. Maar ook oudere nummers worden nieuw leven in geblazen of worden gecoverd. In veel gevallen is de melodie wel ergens in ons geheugen blijven hangen, maar de naam van de uitvoerder of componist zijn we vergeten.

Eén van deze nummers is de song "killing me softly", gecomponeerd door Norman Gimbel en Charles Fox. In het begin van de jaren 70 werd het nummer uitgevoerd door Roberta Flack. De jeugd houdt misschien meer van de eigentijdse variant van the Fugees. Verschillende componisten maakten van dit zwoele nummer een flitsend arrangement voor blaasorkest, met een zeer afwisselende instrumentatie.

Genieten geblazen dus met

Killing me softly

 

Dat de rode draad doorheen dit hele concert onze dirigenten zijn, hoef ik u waarschijnlijk niet meer te vertellen. We openden het concert met de lievelingsmars van Aloïs Christiaens, Pol dirigeerde met de nodige stijl het eerste deel van het concert, André is opnieuw in ons midden en Geert mag in het tweede deel de dirigenten-honneurs waarnemen.

Maar ik wil toch nog 1 naam toevoegen nl. die van Oscar Wijngaerde(?). Hij was onze dirigent van 1950 tot 1966 en er zijn nu nog een vijftal muzikanten in de fanfare die door hemzijn "opgeleerd".

Als slotstuk van dit concert hoort u het lievelingsstuk van onze oudst gekende dirigent Oscar Wijngaerde, onder leiding van onze spiksplinternagelnieuwe dirigent: Geert Vanhoutte.

Uw aandacht voor

Colonel Bogey

Hierna volgen eerst de algemene dankwoordjes door Pol.

Dan de superbedanking voor André ook door Pol

- met overhandiging van de bloemen en het beeld -

 

Bisnummer : something stupid

En dan nu de bedanking + overhandiging bloemen door TreesTijdens (deel1):


Tijdens (deel 2):
Slotwoord en bedanking door Pol:

 Goede avond allemaal,

Ik hoop dat we jullie een mooie muzikale avond gebracht hebben .

 

Er rest mij enkel nog de avond af te sluiten met enkele korte drankwoordjes :

Hetgeen jullie op dit concert gehoord hebben , is eigenlijk het resultaat van 25 jaar inzet van onze dirigent André Dewilde.

We zijn allen verschrikkelijk blij dat André hier terug aanwezig kan zijn .

Zoals je kon vermoeden zullen we dit niet zomaar laten voorbij gaan .

André, als dank en blijvende herinnering willen wij in naam van gans onze vereniging U dit herinneringsgeschenk aanbieden .

Dit kunstwerk is gemaakt door de Moerse kunstenaar Jan Vansevenant .

Het werk draagt de heel toepasselijke titel "herleven".

En niet alleen omdat we in de paastijd zijn, maar ook André is verrezen, kan terug tussen de mensen zijn en herleven .

Zoals ook voor de muzikanten, na een week inspanning en stress, ze bij het muziekmaken op vrijdagavond kunnen herleven .

En , zijn vrouw Chris zal het niet graag horen, ook een tweede vrouw heeft André zijn leven geinspireerd .

Namelijk, St Cecilia, de patrones van de muzikanten .

De muziek heeft André steeds de nodige energie en enthousiasme gegeven .

André, laat die moderne St Cecila U de nodige energie geven om te herleven .

Enerzijds door terug te blikken op de onnoemlijk vele mooie momenten die je met de Moerse muzikanten hebt meegemaakt en hopelijk zullen er nog evenveel mooie momenten komen .

André , bedankt !!!

En zoals beloofd , brengen we nu het extra nummer .

 

Pol

17/4/2004Na:


Zeewacht zaterdag 24 April: