Even Voorstellen...
 
 
Onze vereniging werd opgericht in 1862 en is gevestigd te Moere, een deelgemeente van Gistel. We tellen op dit ogenblik meer dan zestig muzikanten, waaronder een 10-koppig trommelkorps. Stuk voor stuk gemotiveerde mensen die we hoofdzakelijk recruteren uit ons eigen opleidingscentrum. Met zijn allen proberen we ons steentje bij te dragen om een stukje cultuur naar buiten te brengen en een meer dan 150 jaar oude traditie in stand te houden.
 
De fanfare is een v.z.w. en wordt bestuurd door een beheerraad (zowel muzikanten als niet-muzikanten), die onder leiding staat van onze voorzitter Joeri Staelens. Zij zorgen er vooral voor dat de praktische, organisatorische en financiële zaken geregeld worden, zodat de muzikanten zich op het muzikale kunnen concentreren.
 
Onze dirigent is Geert Vanhoutte; die in april 2004 de muzikale leiding overnam; het is zijn streefdoel om de muzikale kwaliteiten, zowel individueel als collectief, naar een hoger niveau te tillen.
 
Iedere vrijdagavond wordt er gerepeteerd in het café "Het Molenhof" in de Molenstraat te Moere. Dan wordt het ganse café ontruimd om plaats te maken voor ons wekelijks muzikale streven naar perfectie. Dit gebeurt van 20u30 tot 22u00 en nadien is er nog altijd plaats voor een gezellige babbel aan "de dis". Muzikanten zijn niet alleen collega's, het vriendschappelijke aspect is voor ons ook erg belangrijk.
 
We zijn ook erg trots op ons eigen muziek opleidingscentrum. Meerdere muziekleraars ontfermen zich elke zaterdag over een 50-tal leerlingen in de lokalen van onze muziekschool boven in het Cultureel Centrum te Moere. Er wordt voor een individuele aanpak gekozen. Dit wil zeggen dat de leerling de leraar volledig voor zichzelf krijgt gedurende een halfuurtje intense studie. Eerst wordt een opleiding notenleer gevolgd en na enkele maanden reeds krijgt de leerling een instrument toegewezen, zodat de theorie zo vlug mogelijk in de praktijk kan omgezet worden. Het grote voordeel van de individuele aanpak van ons opleidingscentrum is dat het lesniveau kan aangepast worden aan het niveau van de leerling. Bij ons krijgt iedere student een kans, dus niet alleen de hoogbegaafden. Waar andere muziekscholen leerlingen weigeren, halen wij uit de student kwaliteiten naar boven waar hij zelf versteld van staat. Het enige wat wij vragen is motivatie, inzet en toetreding tot de fanfare bij voltooiing van de opleiding.
 
U vraagt zich af wat de kostprijs is? Zoals hierboven uiteengezet is dit grosso modo uw ambitie,engagement en mentale inzet...
Zo krijgt u bij toetreding een uniform, partituren en een eigen instrument ter beschikking. Het is de uitdaging van de beheerraad om de nodige budgetten bijeen te krijgen, elk jaar opnieuw, door met het organiseren van evenementen, uitstappen, sponsoring,... de nodige geldelijke middelen bij te halen. Het horen tot het "beste muziek van Moere" is niet alleen toetreden tot een vriendenkring, het is ook een uitdaging die niet uit weg gegaan wordt om een stukje cultuur naar de gemeenschap te brengen en dit door het niet aflatende streven naar kwaliteit in muzikaliteit.
 
De Moerse muziekgeschiedenis van Orpheisten tot Orpheonisten (klik hier)